Sammuttimien huolto ja tarkastus ammattitaidolla Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla sekä Satakunnassa

Ota yhteyttä!

PK Sammutinhuolto Oy tarjoaa pitkää paloalan kokemusta sammuttimien tarkastuksiin ja huoltoihin. Teemme sammuttimien huollot valmistajaan ja tyyppiin katsomatta Salon seudulla, Turussa, Paimiossa, Raumalla, Porissa, Lohjalla, Raaseporissa sekä muualla Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla sekä Satakunnassa. Saat meiltä myös uudet sammuttimet asennuksineen ja kyltityksineen.

Sammuttimet ovat olennainen osa rakennuksen paloturvallisuutta

Sammuttimet kuuluvat rakennuksen olennaisimpiin paloturvallisuusvälineisiin. Rakennus tuleekin tarvittaessa varustaa tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä siten, että rakennuksessa olevat voivat käynnistää sammutustoimet palon alkuvaiheessa. Näin mahdollisuudet tulipalon tukahduttamiseen ja vahinkojen rajoittamiseen ovat mahdollisimman hyvät.

 

Vähimmäismääräyksenä rakennuksissa pidetään käsisammutinta, jonka teholuokka on 27 A 144 B. Tulityöpaikoilla ja muissa erityisissä tiloissa vaaditaan suurempaa teholuokkaa tai sammuttimen soveltuvuutta palavien kaasujen sammuttamiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Erilaiset sammuttimet

Sammuttimet voidaan jakaa viiteen eri tyyppiin. Näitä ovat jauhesammuttimet, hiilidioksidisammuttimet, nestesammuttimet, rasvapalosammuttimet ja metallipalosammuttimet. Jokaisella sammutintyypillä on omat vahvuutensa. Jauhesammutin on tehokkain, mutta sen hienojakoinen sammutinjauhe edellyttää suuritöistä jälkisiivousta.

 

Sammuttimet on sijoitettava poistumisreiteille lähelle uloskäytävää. Erilaisten palovaarallisten laitteiden ja tilojen läheisyyteen on sijoitettava niiden palon tukahduttamiseen soveltuvat sammuttimet.

 

Sammuttimen voi tarvittaessa sijoittaa sammutinkaappiin. Joka tapauksessa sammutin on aina kiinnitettävä kaatumisen estämiseksi. Sammuttimien edustat on pidettävä esteettöminä, jotta niiden käyttö on mahdollisimman nopeaa.

Pyydä lisätietoja

Huollamme ja tarkastamme sammuttimet

Yrityksemme tarjoaa pitkää paloalan kokemusta sammuttimien tarkastuksiin ja huoltoihin. Teemme kaikkien sammuttimien määräaikaistarkastuksia, yksi- ja kaksivuotistarkastuksia, käytönjälkeisiä huoltoja ja tarkastuksia ja neuvomme sammuttimien oikeanlaisessa sijoittelussa. Myymme uusia sammuttimia ja asennamme niitä paikoilleen. Autamme myös merkkaamaan sammuttimet turvaopasteiden avulla.

Sammuttimien tarkastus- ja huoltovälit:

  • Käsisammuttimet on tarkastettava kahden vuoden välein. Ulkona tai tärinässä olevat käsisammuttimet on tarkastettava vuosittain. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta riippuen.

  • Jauhe- ja hiilidioksidisammuttimien huoltoväli on 10 vuotta, vesipohjaisten sammuttimien viisi vuotta.

  • Sammutin on huollettava aina käytön jälkeen.

Sammuttimien tarkastuksen ja huollon saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä käsisammutinhuoltoliike. Ota yhteyttä, kun haluat pätevän tarkastajan avuksesi!

Turvaopasteet