Putoamissuojainten tarkastus päteviltä tarkastajilta Salossa ja Turussa

Ota yhteyttä!

PK Sammutinhuolto Oy tekee nostoapuvälineiden ja putoamissuojainten tarkastusta vahvalla osaamisella ja tehtävässä vaadittavalla pätevyydellä. Palvelemme asiakkaita Salosta ja Turusta käsin putoamissuojaintarkastuksissa. Putoamissuojaimet ja nostoapuvälineet on syytä tarkastaa perusteellisesti vähintään kerran vuodessa.

Tarkastus vähintään kerran vuodessa

Standardi EN365:2004 määrää erilaisten putoamissuojainten ja nostoapuvälineiden tarkastamisesta:

  • Putoamissuojaimet, tukivarusteet sekä pelastus- ja evakuointivarusteet on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Jos varusteita käytetään paljon tai haastavissa olosuhteissa, tarkastus on tehtävä useammin kuin kerran vuodessa.

  • Nostoapuvälineiden kuten nostoliinojen, päällysteraksien, kettinki- ja teräsköysiraksien, koukkujen sekä muiden nostoapuvälineiden ja -tarvikkeiden tarkastus on suoritettava vähintään vuoden välein.

Määräaikaistarkastajamme tarkastavat kaikki markkinoilla olevat putoamissuojaimet ja nostoapuvälineet. Laitamme määräaikaistarkastuksen yhteydessä vuosimerkintätarrat paikalleen ja laadimme tarkastuspöytäkirjan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Pätevät tarkastajat

Putoamissuojainten tarkastajilla on oltava Työterveyslaitoksen myöntämä pätevyys. Pätevyyden voi osoittaa valtuutuskortilla, ja lista pätevistä tarkastajista on saatavilla Työterveyslaitoksesta. Yrityksemme henkilökunta kuuluu Työterveyslaitoksen tunnustamiin päteviin tarkastajiin, ja pidämme osaamisemme myös vaaditulla tavalla jatkuvasti ajan tasalla.

 

Saat meiltä myös sammuttimien, pikapalopostien ja väestönsuojien tarkastukset ja huollot.

Ota yhteyttä

Putoamissuojaimilla turvallisuutta vaativiin työtehtäviin

Putoamissuojaimet estävät putoamisen korkealta tai pysäyttävät sen turvallisesti. Korkealla tehtävissä töissä, joissa on putoamisvaara, onkin käytettävä putoamissuojaimia.

 

Putoamissuojaimia on erilaisia. Kokovaljas estää vapaan putoamisen esimerkiksi rakennustöissä. Valjaan kanssa käytetään vaimenninta, joka pehmentää pysäytyksessä tapahtuvan nykäyksen. Tukivyö on selkänojallinen vyö, jonka varaan voi nojautua työn aikana. Tukivyössä on kiinnityslenkit, tukiköysi tai hihna. Varmistusvyö on samankaltainen kuin tukivyö, mutta siinä ei välttämättä ole selkätukea.

 

Henkilökuntamme kertoo mielellään lisää erilaisista putoamissuojaimista. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot